Jiu-Jitsu

Japonca dilinde “ince sanat” anlamına gelmektedir. Çok eski bir Uzakdoğu Dövüş Sanatıdır. İlk olarak Çin’de tatbik edilmiş, fakat Japonya’da geliştirilmiştir.

Japonya’da Jiu-Jitsu :

Yashitoki, Japonya’da ilk olarak “büyük bir güç sarf etmeden güçlü bir hasmı yenebilme” metotlarını öğreten bir okul kurmuştur. Okulun adı “Yashin-Ryou”dur. Henüz Jiu-Jitsu isim olarak ortada yokken, Yashin-Ryou’yu başka okullar ve kulüpler takip etmiştir. Bunların başlıcaları; “Kumaishi”, “Kuguseku”, “Jaudare”, “Tajitsu” ve bu sistemlerin arasında en yaygın ve köklü olanı, “Jiu-Jitsu”dur. Bugün artık bütün dünyada benimsenip, sevilen bir sportif savunma sanatı olarak kabul edilen Jiu-Jitsu’dan başka, Japonya’da kendi sistemleriyle Japon Güreşi’ni tatbik eden okullar da vardır. “Tenehin Shindo- Ryou”, “Kiraku-Ryou”, “Aroto-Ryou” gibi…

Japon Yamamato’nun oluşturduğu Jiu-Jitsu teknikleri 3 gruptan ibarettir:

1. Shodan : Alt seviye
2. Chudan : Orta seviye
3. Judan : Üst seviye
Tenehin Shindo-Ryou okulunun kurucusu Okayama Hechiropi, yedi yıl bir usta ile çalışmış, kendisinden bu sportif sanatı öğretecek, çırak yetiştirecek duruma geldiğine kanaat getirince, ülkenin bütün köşelerine uzanarak, Jiu-Jitsu’nun inceliklerini öğretmiş, bu arada Jiu-Jitsu tekniklerine yenilerini ekleyerek 126’ya yükseltmiştir. Doksan dokuz yaşında ölen Okayama, ölümüne kadar kendini bu sisteme adamıştır.

1878 yılında, Tokyo Üniversitesi profesörlerinden Dr. Baelz ve Jigaro Kano Jiu-Jitsu’ya ilaveler yaparak, yepyeni bir mahiyet verdiler. Jigaro Kano 1880’de üniversitedeki rektörlük görevinden ayrıldıktan sonra “Kodokan Enstütüsü”nü kurdu. Kodokan “Yolun Talimi” anlamında kullanılmakta. “Yol”dan kastedilen, hayattır. Jigaro Kano’nun Jiu-Jitsu’ya kazandırdığı prensipler sayesindedir ki, bu sistem sadece bir hasmını yenilgiye uğratması için bir takım hareketleri öğrenip, tatbik etmesi değil, ondan daha önemli olmak üzere; fikri ve manevi üstünlüklere sahip olarak, özel hayatlarında da üstünlüğe ulaşmayı sağlayan bir bilim haline gelmiştir. Jiu-Jitsu, aynı zamanda zeka ve ruh üstünlüğünüde ön planda tutan bir Savunma Sanatı’dır.

Antrenörümüz

Aziz ÇAKIROĞLU